+32(0)11 230 670

Bericht van dokter Katrien Claes

Beste patiënten,

Ik heb beslist om actief te blijven als huisarts en dit in groepspraktijk ‘De Hoeven’ in Heusden. Iets sneller dan aanvankelijk gepland, op 1 februari, zal ik de overstap maken.
Alle patiëntendossiers blijven in de praktijk in Bolderberg. Moesten er patiënten zijn die een overstap wensen te maken (naar De Hoeven of elders), kunnen deze dossiers steeds opgevraagd worden.
In huisartsenpraktijk Bolderberg is een nieuwe collega begonnen, dr. Matisse Vanheeswyck, waarmee ook hier opvolging door een vrouwelijke huisarts verzekerd is.

Ik voel me heel dankbaar voor alle mooie momenten die ik mocht beleven in deze praktijk, soms geroerd door tranen van medeleven, andere momenten door tranen van het lachen. Ik beschouw het mijn voorrecht deelgenoot te mogen zijn op die belangrijke momenten.
Ik wil jullie ook heel erg danken voor de steun die ik afgelopen maanden mocht ervaren, een kaartje, een mooie mail, een glimlach of bemoedigende zwaai van de overkant van de straat, een vriendelijk woord tijdens of na de consultatie. Nadat ik ongewild geconfronteerd werd met de moeilijke kanten van mijn job, hebben deze momenten me ook weer heel dicht bij de mooie kanten van huisarts-zijn gebracht. Bedankt!
Het ga jullie goed,
Katrien 

AANDACHT

COVID KLACHTEN: Ben je verkouden, heb je smaak- of geurverlies, heb je een klacht van de luchtwegen (hoesten, keelpijn, kort van adem…) of klachten van de darmen, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op nummer 011 230 670.

Kom NIET zonder afspraak naar de raadpleging.
Boek NIET online in de agenda als je aan Covid-19 denkt.


Je krijgt telefonische richtlijnen over de te volgen procedure.


COVID-testen voor reizigers boeken via www.mijngezondheid.be !

 

NIET COVID KLACHTEN: Bij maken van afspraak graag altijd een reden noteren.
Kom altijd met een mondmaskertje naar de praktijk.

Hou je identiteitskaart, ISI-kaart of kids-ID klaar voor je raadpleging bij de dokter !
Deze is nodig voor het aanmaken of openen van uw medisch dossier.

Dr. De Wit Frederik

Maak afspraak

Dr. Franssens Paul

Maak afspraak

Dr. Leyssens Koen

Maak afspraak

Dr. Vanderhoydonck Jef

Maak afspraak

Dr. Matisse Vanheeswyck

Maak afspraak

Dr. Claes Katrien

Maak afspraak