+32(0)11 230 670

Attesten

Een attest mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk.

Uw huisarts mag dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afleveren.

Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.

Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. U moet zich hiervoor aanbieden op de raadpleging.

Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.
Maak daarom tijdig een afspraak.

Citaat uit de code van geneeskundige plichtenleer

“Het is nutteloos een attest te vragen dat niet strookt met de waarheid. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld.”