+32(0)11 230 670

Info voor patiënten

Uw huisarts blijft uw huisarts

Onze groepspraktijk is een samenwerkingsverband waarbij elke arts een eigen praktijkruimte heeft.

We werken met dezelfde afsprakenagenda en website en hebben een gemeenschappelijk secretariaat.

Bij afwezigheid (vakantie, navorming of ziekte) vervangen we mekaar.

Wij werken samen om een meerwaarde te creëren voor patiënten en artsen in een geest van vertrouwen.